Duurzaamheidsdidactiek

Home

Op vrijdag 12 april vond de 1e editie van de Conferentie over Duurzaamheidsdidactiek plaats. We kijken terug op een succesvolle conferentie. Terugkijken op de conferentie? Bekijk hieronder de video van de conferentie, hier foto’s en een verslag, of navigeer naar de programma pagina voor materialen van workshops.

We hopen jullie volgend jaar weer te zien bij de 2e editie!


Duurzaamheid. Een belangrijk, complex en urgent onderwerp. Het voorbereiden van de volgende generatie op de toekomst is van groot belang. Maar duurzaamheidseducatie lijkt nog vaak structureel te onderbreken in het vo-onderwijs, of een onduidelijke of zelfs tegenstrijdige aanpak te volgen. Daarnaast hebben we te maken met uitdagingen rondom het uitzicht op de toekomst.

Hoe geven we les over duurzaamheid, zodat onze leerlingen niet alleen problemen zien, maar een hoopvol perspectief ontwikkelen? Een perspectief dat laat zien dat keuzes en acties er toe doen en dat de toekomst geen voldongen feit is. Hoe informeer je leerlingen en vermijd je daarbij valkuilen, zoals het aanjagen van verlammende angst? Hoe passen we duurzaamheidseducatie concreet toe in ons onderwijs?

De Conferentie over Duurzaamheidsdidactiek gaat in op deze vragen en uitdagingen. Ontdek de kracht van duurzaamheidsdidactiek – doe mee!